Voorwaarden

Overzicht

 1. Betaling zal geschieden binnen tien dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.
 2. Bij wanbetaling heeft Kwispelstaart het recht heeft om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De eigenaar van de hond Kwispelstaart toestemming heeft gegeven om het huis d.m.v. een sleutel binnen te gaan of zorgt dat Kwispelstaart binnen gelaten wordt door derden.
 4. Kwispelstaart er alles aan doet om de wandeling zo gezellig en speels mogelijk te laten verlopen, maar zoals u weet ‘zit een ongeluk in een klein hoekje’!!
 5. Kwispelstaart is niet aansprakelijk voor schade en/of verwondingen en/of ziektes, al dan niet opgelopen tijdens het vervoer en/of de wandeling.
 6. Kwispelstaart is niet aansprakelijk voor schade aan woning of inboedel ten gevolge van een vieze of natte hond.
 7. Kwispelstaart is niet aansprakelijk voor schade aan vloer of tapijt ten gevolge van het vomeren van de genuttigde viezigheden tijdens de wandeling.
 8. De eigenaar van de hond dient een WA verzekering te hebben waarin de hond meeverzekerd is.
 9. Kwispelstaart van de hondeneigenaar toestemming heeft om de hond, ingeval van ernstig letsel, zonder overleg direct naar de dierenarts zal brengen. De dierenartskosten zijn voor rekening van de hondeneigenaar.
 10. Kwispelstaart de nodige gegevens van de hondeneigenaar en de hond heeft.
 11. De hond dient een dierenpaspoort /inentingsboekje te hebben waaruit blijkt dat de hond is gevaccineerd (jaarlijkse cocktail).
 12. Het is in het belang voor zowel de eigen hond, als die van andere, dat de eigenaar zorgdraagt voor een goede preventie tegen vlooien, teken en wormen.
 13. Loopse teven en puppy’s kunnen niet mee met de wandelingen.
 14. Kwispelstaart het recht heeft om de hond zo nodig tijdens vervoer en/of wandeling te muilkorven.
 15. Kwispelstaart behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van reden, de hond uit te sluiten van deelname aan de wandelingen. Indien er door de eigenaar reeds een betaling is verricht wordt deze terugbetaald.
 16. Kwispelstaart is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van door de hondeneigenaar onjuist verstrekte gegevens.
 17. Kwispelstaart is niet verantwoordelijk voor het weglopen van de hond, maar mocht het onverhoopt toch gebeuren dat een hond zijn eigen weg kiest, dan zal alles in het werk gesteld worden om de hond weer terug te vinden.
 18. Kwispelstaart laat op de met u afgesproken dagen de hond uit. Met uitzondering van ziekte of dergelijke.
 19. Wilt u een wandeling annuleren laat dit dan minstens 24 uur van tevoren weten. Deze wandeling wordt niet gerestitueerd, maar kan twee weken voor of na de annulering worden ingehaald indien er plek is op het gevraagde moment. De inhaaldag dient u gelijk aan te geven bij het annuleren van de wandeling.
 20. Bij extreme weersomstandigheden, zoals temperaturen >30°C, storm, hevige sneeuw-/hagel-/onweersbuien of door de deskundigen afgegeven code rood, kan de wandeling niet doorgaan. Hierbij meegenomen dat Kwispelstaart hier een weloverwogen beslissing in neemt. Uiteraard wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De wandeling wordt niet gerestitueerd. U kunt deze wandeling binnen twee weken inhalen indien er plek is op het gevraagde moment. Deze inhaaldag dient u gelijk aan te geven bij de afmelding van Kwispelstaart.
 21. Kwispelstaart verricht op nationale feestdagen geen uitlaatdiensten. De gemiste wandelingen zullen niet worden gerestitueerd.
 22. Kwispelstaart rekent op zaterdag en zondag een ander tarief.
 23. Kwispelstaart behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden, de tarieven en tijden.